• KASTET LANGE SKYGGER: Stine Abrahamsens lese-, skrive- og regneproblemer hang ved gjennom hele grunnskolen. Det fikk konsekvenser for henne i lang tid etterpå. Men på eksamenen i sykdomslære på sitt første semester på sykepleierlinja ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, vanket det toppkarakter. - Det går bra på skolen nå, sier hun, her sammen med mor og far, Ragnhild og Roald Abrahamsen. FOTO: Kjartan Bjelland

Sleit på skolen – går til søksmål

Da Stine Abrahamsen (22) på familiens regning ble utredet for lese-, skrive— og regnevansker hadde hun slitt seg gjennom 13 års skolegang. Nå vil hun ha oppreisning for tapte år.