• Ordfører Tarald Myrum vil ikke gi Statnett dispensasjon fra reguleringsplanen og åpne opp for å merke en kraftlinje med sterke signalfarger. FOTO: Johs. Bjørkeli

Valle trues med flyforbud

Statnett ber Luftfartstilsynet vurdere å innføre flyforbud over Valle som en reaksjon på kommunens nei til merking av en høyspentlinje.