• HER MÅ BROA KOMME: Doktorsvingen og Rakkestad i bakgrunnen. Utbyggingssjef Eivind Mauland mener broa i den nye Ålefjærforbindelsen må komme over fylkesvei 405 her. Derfra vil han ha tunnel under Lomtjønn. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Lanserer Venneslas første veitunnel

Utbyggingssjef Eivind Mauland i Vennesla kommune lanserer store planer om ny Ålefjærvei i tunnel fra Vikeland.