KrF vil stille krav til tiggerne

KrF vil bruke EØS-reglene for å utvise tiggere etter tre måneder dersom de ikke søker arbeid.