• SOM EN INUITT: Sol tygget stort sett i seg sjømat, mener forskerne, og sammenligner kosten hennes med det til en inuitt på Grønland. Skjell, skalldyr, fisk, deriblant havpattedyr som sel og hvalross, sto på steinaldermenyen. FOTO: Tore André Baardsen

Var det slik hun så ut?

Sol var 35-40 år gammel da hun døde, og spiste stort sett bare sjømat.