• REGIONENE: Vest-Agder er delt inn i fire regioner i dag, med geografisk inntak i hver. Rapporten advarer mot konsekvensene av å ha fritt skolevalg i hele fylket. Fritt skolevalg innen hver region har færre negative effekter. ILL: Kart fra rapporten.

- Fritt skolevalg bare fordel for de beste

En utredning advarer mot at bare de sterkeste elevene tjener på innføring av fritt skolevalg til videregående skole i Vest-Agder.