• LÆRER: Jul Halvard Olsen har peiling på matte, og kan hjelpe til med matteleksene. FOTO: Jarle R. Martinsen

Leksehjelp gir suksess

En gang i uka sitter elevene igjen i klasserommene etter skoletid for å gjøre lekser. Læreren er byttet ut med foresatte som hjelper til.