• FORSKNINGSJEFEN: I 12 år har Svein Gunnar Gundersen ledet forskningen på Sørlandet sykehus. Han sier at ideen om universitetssykehus kan svekke Sørlandet sykehus. FOTO: Tore André Baardsen

Advarer mot lokalt universitetssykehus

Forskningssjef Svein Gunnar Gundersen ved Sørlandet sykehus mener tanken om et lokalt universitetssykehus ikke nødvendigvis tjener Agder.