• Helene Bjerke (Frp) og resten av flertallet ber om en utredning av fritt skolevalg i Vest-Agder. FOTO: Vegard Damsgaard

Krever utredning av fritt skolevalg

Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) krever at fylkeskommunen utreder fritt skolevalg for elever i den videregående skolen.