Politiloggen 3. mars

En beboer i Vegårshei ble i natt vekket av at en festdeltaker i et nabohus stod blodig på trappa.