• Unik plass: I mai legges Vilhelm Krags eiendom "Havbukta" ut for salg, etter at de fire barnebarna etter forfatteren har inngått et forlik som innebærer at sameiet blir oppløst. I det grå huset til venstre bak eiendommen bor Maria Kielland Krag, det yngste av de fire søsknene, sammen med sin datter. FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Enige om salg av Krag-bolig

Etter årelang strid har arvingene etter Vilhelm Krag inngått forlik om å selge forfatterens eiendom "Havbukta" i Ny-Hellesund.