• I BEREDSKAP: Psykiatrisk sykepleier Mette Åkseth og psykolog Kenneth Haugjord er i beredskap for Utøya-ungdommene og etterlatte som skal følge 22. juli-saken på videoskjermer i Kristiansand tingrett. FOTO: Lars Hoen

Massiv kriseberedskap under terror-rettssaken

20 psykiatriske sykepleiere vil gå i turnus for å støtte Utøya-overlevende og etterlatte som følger overføringen av 22. juli-rettssaken i Kristiansand tingrett.