• MED K: Skuggevik skal fremdeles skrives med to K-er. FOTO: Hans Jacob Brekke

K-en i Skuggevik består

Bystyret i Lillesand vraket administrasjonens G-forslag.