Har innkalt til hastemøte om innvandrerjenter

Ann-Kristin Olsen, Fylkesmannen i Vest-Agder, har innkalt til et tverrfaglig hastemøte for å drøfte tiltak, samordning og forebygging i forhold til jenter i minoritetsfamilier.