• MISNØYE: Ifølge overlege Egil Hagen er det stor frustrasjon blant mange av hans kolleger over hvordan norsk helsevesen er organisert og styres. FOTO: Torstein Øen

- Dobbelt så mange stillinger i administrasjonen som leger

Overlege Egil Hagen ved Sørlandet sykehus mener helsevesenet er overadministrert. I Helse Sør-Øst er det dobbelt så mange administrative stillinger som leger.