• FELLES LOKALER: Svein Harberg (H) vil at tros- og livssynssamfunn skal dele lokaler. Bildet er fra moskeen i Festningsgata i Kristiansand. FOTO: Reidar Kollstad

- Harbergs forslag problematisk

Svein Harberg (H) foreslår at kristne, muslimer og andre trossamfunn etablerer felles gudshus. Olav Skjevesland og Muslimsk Union har liten tro på forslaget.