Sauegjerde mot sauemøkk

Hytteeierne i Brokke klager til kommunen over at de får sauemøkk på hyttegolvene sine.