• TOGET GÅR: Onsdag formiddag fraktet city-train formannskapet til bydelsmøte på Grim, her passerer de byens verste rushtidskryss – på Gartnerløkka. Fremst sitter varaordfører Jørgen Kristiansen og ordfører Arvid Grundekjøn, bak dem teknisk direktør Ragnar Evensen, Mette Gundersen og Aase G. Paulsen (Ap). I neste vogn følger Terje Næss (Ap), helse- og sosialdirektør Lars Dahlen og Abdullahi Alason (Ap), bak dem Odd S. Salvesen (Pp). FOTO: Torstein Øen

Hopper på rushtidstoget

Onsdag kveld håper politikerne i Kristiansand å bli enige om en modell for rushtidsavgift.