AGDER: Det skriver Statens Naturoppsyn i en pressemelding.

Sammen med politiet, Fiskeridirektoratet , Skjærgårdstjenesten og Kystvakten v/KV Nornen aksjonerte de mot ulovlig fangst og fiske langs kysten av Vest-Agder. Det ble avdekket flest ulovlige forhold i Flekkefjord.

Til sammen ble det beslaglagt 30 teiner og fire garn. Det ble også funnet en sanketeine med døde krabber.

I tillegg blir tre personer anmeldt for ulovlig fiske med teiner, eller oppbevaring av hummer. Én person blir anmeldt for ulovlig garnfiske.

Etatene ga også flere advarsler til personer som ikke hadde merket fiskeutstyret sitt godt nok.

Statens naturoppsyn opplyser at aksjonen vil bli fulgt opp i løpet av sommeren.