• Dette kan bli sentrum av byen Liberstad i Marnardal der f.v. Sondre Bjellås, Espen Holmesland, ordfører Helge Sandåker og John Toralf Holmesland går. Men skepsisen er stor overfor prosjektet som ennå ikke har vært til politisk behandling. FOTO: Jarle R. Martinsen

Nå kommer privatbyen på politikernes bord

Den private byen som er under etablering i Marnardal skal nå behandles for første gang politisk. Skepsisen er sterk hos ordføreren.