I august ble de tre mennene dømt til henholdsvis 120, 60 og 30 dagers betinget fengsel av Aust-Agder tingrett. De ble også dømt til å betale den bortførte kvinnen 40.000 kroner i erstatning.

Alle tre anket dommen. Agder lagmannsrett støttet tingrettens vurdering og nektet anken fremmet for lagmannsretten.

Dommen rettskraftig

De domfelte anket deretter lagmannsrettens beslutning til Høyesterett.

Torsdag ble anken forkastet av Høyesteretts ankeutvalg.

«Utvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem», heter det kjennelsen fra ankeutvalget, som besto av tre dommere.

Dommen fra tingretten blir dermed stående og er nå rettskraftig.

Ankeutvalget har i sin vurdering kun tatt stilling til lagmannsrettens saksbehandling, altså om beslutningen om å nekte å fremme anken ble foretatt på riktig måte.

Fryktet for datterens liv

Advokat Henrik Bliksrud, som forsvarte de tre mennene i tingretten, hadde fredag ikke fått snakket med sin klient om avgjørelsen og ønsket derfor ikke å kommentere den.

De domfelte nektet straffskyld i tingretten, ettersom de mente at de hadde handlet i nødrett. Den hovedtiltalte, en lokalpolitiker i 40-årene, har forklart at han fryktet at datteren ville dø av rusmisbruk.

– Vi har kontaktet politi og helsevesen mange ganger, men ingenting har hjulpet. Jeg tenkte at hvis hun skal overleve, må jeg gjøre det selv, fortalte mannen i tingretten.

Krenket menneskerettigheter

Han og de to andre bortførte datteren og sperret henne inne i en glattcelle faren hadde bygget dagen før bortføringen. Planen var å holde datteren i cella i flere dager for å hjelpe henne til å bli rusfri.

Tingretten la til grunn at de tiltalte hadde forsøkt å hjelpe kvinnen, men avviste at de kunne slippe straff på grunn av nødrett.

"Ingen av de tiltalte oppfattet at fornærmede trengte akutt legehjelp, hverken på grunn av rusmisbruk, fysisk eller psykisk helse. Berøvelse av friheten innebærer en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter som vår lovgivning beskytter mot. Det er opp til den enkelte og velge den livsførsel en selv ønsker", konkluderte tingretten.