KRISTIANSAND: En fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at det er en mindre del av befolkningen både i Aust— og Vest-Agder enn landsgjennomsnittet som har universitets- eller høgskoleutdanning. Ikke i noen fylker er det en så stor andel av befolkningen som har videregående skole som sin høyeste fullførte utdanning som i Aust- og Vest-Agder. I overkant av 61 prosent av befolkningen i begge Agder-fylkene har videregående skole som sin høyeste utdanning. Landsgjennomsnittet ligger på knappe 57 prosent. I underkant av hver femte sørlending har universitets- og høgskoleutdanning. Kommunene i Aust-Agder har følgende andel innbyggere over 16 år med fullført universitets- eller høgskoleutdanning: Risør (17,7 prosent), Grimstad (22,8), Arendal (21,2), Gjerstad (10,2), Vegårshei (14,7), Tvedestrand (17,5), Froland (12,2), Lillesand (21,6), Birkenes (15,8), Åmli (14,8), Iveland (9,4), Evje og Hornnes (15,5), Bygland (19), Valle (18,4) og Bykle (21,7).I Vest-Agder er tallene slik: Kristiansand (24,8 prosent), Mandal (20), Farsund (15,3), Flekkefjord (16,7), Vennesla (10,8), Songdalen (14,5), Søgne (21,4), Marnardal (13), Åseral (12), Audnedal (13,1), Lindesnes (13,4), Lyngdal (15,4), Hægebostad (11,9), Kvinesdal (12,1) og Sirdal (16,9). TORBJØRN WITZØE