KRISTIANSAND: — Det er svake grupper som berøres. Ulik praksis rammer de svakeste av de svake. Men det er klart det var et blandet bilde.Det er godt det fokuseres på det og gjøres noe med det for å få riktig og lik behandling, sier Thomassen. Hun stusser på at blant andre helse- og sosialdirektør Lars Dahlen hevder at alt er blitt så mye bedre med EBT (enhet for behovsvurdering og tjenestetildeling) allerede. HS-direktøren skriver i sin utredning til helse- og sosialstyret at det er dokumentert at forvaltningspraksis, likebehandling og rettssikkerhet er meget bra nå. Dahlen mener EBT har rettet opp svakhetene med hensyn til forvaltningspraksisen. - Jeg tar det ikke for gitt at EBT har ført til innskjerpelse av saksbehandlingsreglene. Vi kan ikke uttale oss om det før vi har hatt en ny revisjonsgjennomgang etter etableringen av EBT, sier Thomassen. - Hva de bygger sine uttalelser på, vet jeg faktisk ikke. Jeg er ikke kjent med dokumentasjonen, sier revisjonssjefen. Hun mener en revisjonsgjennomgang primært bør rettes mot at vedtatte rutiner, lover og forskrifter følges, og at det er likhetsbehandling av søkere ved tildeling av tjenester. INGE T. DALEN