LILLESAND: Signaler tyder på at Lillesand kommune strammer noe inn på den liberale hyttepolitikken som har vært ført siste tiden. Antall dispensasjoner har skapt reaksjoner. Særlig gjelder det rive— og byggetillatelsen til Christian Thommesen innerst i Kviviga.Sentrale politikere i bystyret har reagert på avgjørelsen. De mener det er forkastelig av flertallet i forvaltningsutvalget å gi mangemillionæren dispensasjon fra kommuneplanen.Thommessen eier 24 mål i Kviviga og mange frykter at hytteplanene vil legge begrensninger for senere utnyttelse av området som boområde. Også grunneier Gunnar Kulia påklaget vedtaket. I tillegg er det avdekket uklart delegasjonsvedtak. Dermed kommer saken opp til ny behandling onsdag i neste uke.Høyres gruppeleder har gjort det klart at hans parti vil gjøre endringer i saken. Byggesaksleder Øyvind Fiskaa ser ikke at det er særlig grunner for å imøtekomme søknaden om rivning og gjenoppbygging. Siste ord er heller ikke sagt når det gjelder Ola Mæles firma- og representasjonsprosjekt på Åkerøy. Ugyldig vedtak og feil i saksbehandlingen gjør at hele den omstridte byggesaken kommer opp til ny behandling onsdag i neste uke. Det knytter seg derfor en viss spenning til om flertallet (KrF, Høyre og Frp) fortsatt står på sitt og tillate at Mæle får bygge om låven til to ferieleiligheter. Fiskaa innstiller til politikerne om nok en gang å avslå søknaden om ferieleiligheter i låven. Han ber dessuten de folkevalgte holde fast på vedtaket om å nekte bygging av båtbu på 71 kvadratmeter i den ubebygde delen av bukta, tross klage fra Mæle.Trøbbel kan det også å bli for den styrtrike finansmannen Øystein Tvenge. Han ønsker som kjent å rive den enkle Selmer-hytta han har kjøpt som firmahytte på Kvarsnestangen.Administrasjonen i Lillesand kommune innstiller til forvaltningsutvalget å avslå Tvenges søknad om å rive og bygge ny og større hytte med full kjeller 20 meter fra sjøen.Byggesaksleder Øyvind Fiskaa advarer mot sprengning i strandsonen. Selv om kommunens nye retningslinjer sier at det kan bygges hytter opp til 120 kvadratmeter, understreker han at det selvsagt ikke betyr at alle skal få lov å bygge nye og store hytter i Lillesand. Han mener det må legges vekt på at hytten som står der i dag er spesielt godt tilpasset landskapet.