Fem skadd da buss fra Froland kolliderte i Danmark