HÆGEBOSTAD: Nå er den tidligere straffede 36 år gamle mannen dømt til 45 dagers betinget fengsel for forsøk på legemsfornærmelse og for å ha gjort skadeverk på traktoren til naboen.Foranledningen til opptrinnet, som skjedde på en gård i Hægebostad i april, var at 36-åringen hadde hisset seg opp over at han hadde hørt at naboen beskyldte ham for å stjele sau og for å ha solgt narkotika til ungdom i bygda. 36-åringen forklarte i retten at naboen prøvde å ødelegge for ham i bygda. Det har vært et motsetningsforhold mellom de to i flere år.Den aktuelle dagen oppsøkte han naboen. Ifølge ham selv var det aldri mindre enn 10-12 meter mellom dem. 36-åringen erkjente å ha kastet en stein gjennom frontruta på naboens traktor. 36-åringen er også dømt for å ha forsøkt å slå etter naboen, uten å treffe.På bakgrunn av den opprinnelige tiltalen fra påtalemyndigheten, skal 36-åringen være fornøyd med utfallet i Lyngdal tingrett.Mannen var nemlig tiltalt for å ha stukket og hugget etter naboen flere ganger med kniv. 36-åringen var også tiltalt for å ha kastet kniven etter naboen, uten å treffe.Men flertallet i Lyngdal tingrett trodde ikke på forklaringen til den fornærmede naboen om at det skal ha vært en kniv inne i bildet. En av rettens lekdommere, Vigdis Voie, mente det ved vitneførsel var sannsynliggjort at fornærmede tidligere hadde beskyldt tiltalte for flere forhold som ikke stemte, noe som dermed svekket troverdigheten hans.Den andre meddommeren, Andreas T. Andreassen, mente at 36-åringen hadde gjort seg skyldig i å ha forsøkt å slå fornærmede flere ganger, uten å treffe.Dette ble også rettens holdning til saken, selv om rettens formann, sorenskriver Harald Jølle, mente 36-åringen var skyldig i å ha forsøkt å stikke naboen med kniv.tom.arild.stole@fedrelandsvennen.no