Tre av fire kommuner slurver med gjeldsrådgivning

Tre av fire kommuner bryter sin lovpålagte oppgave med å hjelpe gjeldsofre med veiledning og informasjon.