• FOTO: Svenske riksdagen

- Man er dum om man jobber