Manko på juletrær

Produsentene av juletrær på Sørlandet klarer ikke å dekke etterspørselen etter Sørlandske juletrær.