Prosjektet med å redusere privatbilismen og øke kollektivtrafikken har pågått i fire år i Kristiansand-regionen. Busstrafikken har økt med 4,6 prosent — biltrafikken har økt 2,9 prosent i året. I år får regionen 15 millioner i såkalte belønningsmidler fra staten, men staten varsler at dette kan bli slutt hvis ikke det brukes hardere lut for å få ned biltrafikken. Neste år søker Kristiansand om hele 41 belønningsmillioner, med begrunnelse i følgende: Pisktiltak:

Økt parkeringsavgiftRedusere antall langtidsplasser i p-hus i Kvadraturen med 80 plasser, og redusere antall gateparkeringsplasser med 27.Avskaffe periodisk rabatt i bomstasjonene, doble bomtakstene og vurdere rushtidsavgift. Gulrottiltak:

Kollektivfelt E 39 mellom Kristiansand og Hellemyr: 19 millioner kroner.Subsidiere bussdrift: 9,5 millioner kroner.Bygge park and ride i Vennesla, Krossen, Flekkerøy, Kjos og Hånes: 5,5 millioner kroner.Bygge om holdeplasser og endre stoppesteder: 6,5 millioner kroner.