OSLO Det er Anne Margrethe Larsens (V) konklusjon etter svaret hun nylig fikk av helse— og omsorgsministeren i Stortingets spørretime. - Hun ga et ullent og teknisk svar, uten å gå inn på sakens kjerne, sier stortingsrepresentanten fra Vest-Agder.Larsen minnet statsråden om at dagtilbudene ved Sørlandet sykehus trues av nedleggelse fordi deler av den statlige finansieringen ikke er brukt etter regelverket. Dermed trekkes pengestøtten. For Sørlandet sykehus dreier det seg om 18 millioner kroner.Larsen spurte om ministeren kan revurdere tolkningen av reglene og dermed hindre rasering av livsviktige tilbud for nær tusen pasienter på Sørlandet. - Det er viktig at helseforetak setter seg inn i de kravene som stilles, svarte Brustad, og redegjorde for disse. Hun la blant annet til at rehabilitering er de regionale helseforetakenes ansvar.- Helseministerens svar holder ikke. Jeg akter å forfølge denne saken, lover Anne Margrethe Larsen. LARS HOLLERUD