LYNGDAL RÅDHUSPARKEN— Det er ingen penger å spare på å legge ned skolen. Nå må politikerne besinne seg og gi skolen fred, sier en frustrert leder for samarbeidsutvalget, Bodil Waage Glomsheller.Lørdag gikk over 300 barn, foreldre og andre sympatisører i et kraftfullt protesttog gjennom Lyngdal sentrum. Slik ville de si sitt om forslaget som et økonomiutvalg i kommunen nå vurderer. Det har fått i oppgave å finne nedskjæringsmuligheter i driften. Målet er å spare kommunen for mellom fem og sju millioner kroner. KORTSIKTIG SPARING.

Ved å legge ned Årnes barneskole, kan kommunen spare fem millioner kroner som er ti færre lærerstillinger. - Men det er helt kortsiktig. Ungene må flyttes til Berge og Å skoler, som allerede har det kjempetrangt. Der må kommunen i så fall utvide romkapasiteten. Her går virkelig vinningen opp i spinningen, argumenterer Glomsheller.Økonomiutvalget vil også vurdere å legge ned 5.-7. trinn ved skolen, og oppnå en besparelse på 2,5 millioner kroner i året. Andre forslag er på legge ned Å ungdomsskole, eller å slå sammen Å barneskole og ungdomsskole. - Om politikerne virkelig skulle legge ned Årnes, må noe skje på Berge om vi får mange elever dit, påpeker Kim Ingebretsen, som leder foreldreutvalget ved Berge skole.Mindre oppgitt er ikke foreldrerepresentant Per Tore Johnsen ved Å skole: - Det er dårlig med plass i dag, så hvordan har politikerne tenkt å løse dem med å flytte inn enda flere elever, spør han. FORUTSIGBARHET.

Mange i toget var sinte, og ikke minst bekymret. Slik Keith Richard Lunde i 3. klasse er: - Jeg vil ikke skifte skole. Vi har det så fint på Årnes, sier Lunde, mens han taktfast roper «ikke rør skolen vår».Kommunestyrerepresentant Jan Atle Toft (Ap) gikk også i protest mot tanken på å legge ned Årnes skole, der han har egne barn.- Jeg håper mine kolleger i kommunestyret stemmer dette vedtaket ned, om det kommer så langt som til behandling. Nå trenger alle skolene i kommunen en forutsigbar fremtid uten stadige trusler om å bli lagt ned, sier Toft.Torsdag denne uken skal økonomiutvalget drøfte de forskjellige forslagene og innspillene.Tekst: Jarle R. Martinsenjarle.martinsen@fvn.no - 38 27 17 45