Det blir flere sørlendinger

De nyeste målingene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketallet fortsetter å stige på Sørlandet.