Seks måneder i fengsel for babyvold

25-åringen som ristet sin sønn så hardt at han ble blind, må sone seks måneder i fengsel.