Rundstjålet av hjemmehjelpen

I en periode på fem år skal hjelpepleieren ha forsynt seg av lommebøkene til eldre på Lund.