• FOTO: Scanpix

Laksefangsten halvert i Mandal

Dystre prognoser for Mandalselva og Audnaelva.