• UNIVERSITET: Høgskolen i Agder må utdanne egne doktorgradskandidater på to fagområder for å bli universitet. FOTO: Arkivfoto

Trolig universitet-ja for HiA neste år

Stabil forskerutdanning er det eneste som mangler for at Agder skal få universitetet sitt.