Enstemmig for Lillesandsveien

Det var aldri noen tvil. Selv om en tilkomstvei fra Lillesandsveien blir seks millioner dyrere enn en tilsvarende fra Tveideveien, ble det første alternativet enstemmig vedtatt.