Bonde får ikke ha dyr

Mattilsynet har fratatt en bonde i Flekkefjord retten til å holde dyr på grunn vanskjøtsel av dyrene.