Oversprøytet ananas

Følte du lett slapphet, eller hadde muskelrykninger i tunge og øyelokk i perioden 14. til 20.juni?