Mange byråkratiske hindringer

Alice Alme lurer på om familien må flytte tilbake til Kristiansand fra Birkenes.