Mistet barneomsorg etter voldtekt

To trebarnsmødre på 44 og 35 år fra Kristiansandsområdet har nå forklart seg som voldtektsofre i Agder lagmannsrett. Felles for dem er at begge har mistet daglig omsorg for barna sine etter overgrepet.