• Mange prøver laksefiske-lykken i Otra. FOTO: Kjartan Bjelland

Gode tider for glade lakser

Otra og Mandalselva er blant Norges beste lakseelver. Det er rekordfangster av laks i sørlandselvene i år.