• STRYKER: Høgskolen i Agder har generelt dårlige karakterer og høy strykprosent i fagene i allmennlærerutdanningen. FOTO: Arkivfoto

HiA har høyest strykprosent

Lærerutdanningen på Høgskolen i Agder hadde landets høyeste strykprosent i 2005 med 16,8.