Sier ja til vindmøller

Lista vindmøllepark er i ferd med å bli en realitet.