Styret i foreningen Skitt Fiske overvåker Kaldvellelva døgnet rundt for å hindre fiskedød.— Miljøansvarlig hos hovedentreprenør CJV E 18 sier engasjementet vårt har kostet dem dyrt. Men vi har iallfall fortsatt en levende elv, med abbor, ørret, sjøørret og ål, sier formann Alf Yngvar Bjørkestøl.Han følger pH-nivået i elva kontinuerlig via pc og mobiltelefon. Stiger pH-verdien ringer han CJV E 18 med en gang.- De kommer ikke i morgen, men i går. CJV E 18 gjør en strålende jobb og vi har løpende dialog. Absolutt alle bekker og tilsig er forsvarlig sikret med skjellsand, forteller Bjørkestøl.Men Bjørkestøl og hans fiskevenner er bekymret for sjødeponiet, like ved utløpet til elva.- Hvis utbyggerne ikke er 100 prosent sikre, må ikke sjødeponiet bygges, sier Bjørkestøl.