• FOTO: Scanpix

Tror tv og internett er djevelens redskap

I Vennesla har 15 skolebarn hittil vært fritatt fra bruk av pc, video og tv, men fra nå er det ingen bønn. IKT-kunnskap innføres i høst som en basisferdighet i skolen. Neste onsdag skal foreldrene ha et møte med skolesjefen og rektor.