• Politiker Torfinn Kleivset (KrF) ble i en pause spurt om hvorfor han ikke svarer når folk stiller ham spørsmål om håndteringen av varslersakene i Søgne. Sittende f.v. Inger Grete Lia Stålesen, Ann Kristin Liland og John MacLeod. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Vil stille politikerne til ansvar i varslersakene

Varslingssaken på rådmannen ble tatt til etterretning av politikerne. Samtidig etterlyser en gruppe innbyggere konsekvenser av varslerdommen.