• Slik ser leilighetsbyggene og van der Speks hus ut fra Tangen. Utsynet fra andre og tredje etasje er bra. Fra leiligheten i første etasje og hagen ser man lite. FOTO: Jacob Buchard

Ble omringet av leilighetsbygg

Til tross for naboklager fikk en utbygger godkjent leilighetsbygget sitt ved vannkanten. Senere kjøpte både saksbehandler og politisk leder leilighet i bygget, og sitter nå i sameiestyret sammen med utbyggeren.