– Vi vil ikke anbefale opplevelseskort som et tiltak, sier Kristine Løkås Vigsnes, prosjektleder for «Nytt mønster – trygg oppvekst». – Vi vil ikke anbefale opplevelseskort som et tiltak, sier Kristine Løkås Vigsnes, prosjektleder for «Nytt mønster – trygg oppvekst». Foto: Arkivfoto: Frank Mersland

Fraråder opplevelseskort til lavinntektsfamilier