• – Vi vil ikke anbefale opplevelseskort som et tiltak, sier Kristine Løkås Vigsnes, prosjektleder for «Nytt mønster – trygg oppvekst». FOTO: Arkivfoto: Frank Mersland

Fraråder opplevelseskort til lavinntektsfamilier

Hvis 1000 barn i lavinntektsfamilier skal få gratis opplevelseskort, vil det koste over 2,6 millioner kroner i året.